Y&R Salon

موضوع

زیبایی، بوکینگ

موقعیت

انگلستان

تاریخ

۱۴۰۰

Y&R Salon یک سالن زیبایی است که در یورک‌شر غربی (West Yorkshire) انگلستان واقع شده. در این سالن زیبایی خدماتی همچون مو و زیبایی ارائه داده می‌شود.

امکانات