نقاشی‌های شهرزاد

موضوع

هنری، گالری

موقعیت

کانادا

تاریخ

۱۳۹۹

 این وبسایت در مورد خانم شهرزاد شقاقی است که به عنوان نقاش فعالیت می‌کنند. در سایت ایشان می‌توانید با نقاشی‌ها و فعالیت‌هایشان آشنا شوید.

امکانات / معرفی