دکتر حسن فروزان‌فرد

موضوع

خبری، مجله

موقعیت

ایران، تهران

تاریخ

۱۴۰۱

آقای دکتر حسن فروزان‌فرد، رییس هیات مدیره گروه پارسیان هوشمند، مشاور مدیریت دارای گواهینامه CMC از شورای بین المللی مشاوره مدیریت، مدرس تایید صلاحیت شده از طرف شبکه جهانی بهینه کاوی GBN، عضو هیات مدیره انجمن مشاوران مدیریت ایران، عضو هیات مدیره و خزانه دار انجمن مدیریت کیفیت ایران

امکانات / معرفی

“The team at @itecK is incredibly dedicated, knowledgeable, and helpful. The finished product was beautiful, and worth every penny. I would absolutely recommend Iteck Labs.”

- JHON HENRY , CEO AT NOTERO JSC -

SHARE THIS PROJECT